Понеділок, 2018-05-28, 12:47 PM
Вітаю Вас, Гість


Говоріння*I. Початковий1Учень (учениця) знає найбільш поширені вивчені
слова, проте не завжди адекватно використовує їх у мовленні, допускає
фонематичні помилки.2Учень (учениця) знає найбільш поширені вивчені
словосполучення, проте не завжди адекватно використовує їх у мовленні,
допускає фонематичні помилки.3Учень (учениця) використовує в мовленні прості
непоширені речення з опорою на зразок, має труднощі у вирішенні поставленого
комунікативного завдання в ситуаціях на задану тему, допускає фонематичні
помилки.II. Середній4Учень (учениця) вміє в основному логічно
розпочинати та підтримувати бесіду, при цьому використовуючи обмежений
словниковий запас та елементарні граматичні структури. На запит
співрозмовника дає елементарну оціночну інформацію, відображаючи власну точку
зору.5Учень (учениця) вміє в основному логічно
побудувати невеличке монологічне висловлювання та діалогічну взаємодію,
допускаючи незначні помилки при використанні лексичних одиниць. Всі звуки в
потоці мовлення вимовляються правильно.6Учень (учениця) упевнено розпочинає, підтримує,
відновлює та закінчує розмову у відповідності з мовленнєвою ситуацією. Всі
звуки в потоці мовлення вимовляються правильно.III. Достатній7Учень (учениця) вміє зв’язно висловлюватися
відповідно до навчальної ситуації, малюнка, робити повідомлення з теми,
простими реченнями передавати зміст прочитаного, почутого або побаченого,
підтримувати бесіду, ставити запитання та відповідати на них.8Учень (учениця) вміє логічно висловитися у межах
вивчених тем відповідно до навчальної ситуації, а також у зв’язку зі змістом
прочитаного, почутого або побаченого, висловлюючи власне ставлення до
предмета мовлення; уміє підтримувати бесіду, вживаючи короткі репліки. Учень
в основному уміє у відповідності з комунікативним завданням використовувати
лексичні одиниці і граматичні структури, не допускає фонематичних помилок.9Учень (учениця) вміє логічно висловлюватися у
межах вивчених тем, передавати основний зміст прочитаного, почутого або
побаченого, підтримувати бесіду, вживаючи розгорнуті репліки, у відповідності
з комунікативним завданням використовує лексичні одиниці і граматичні
структури, не допускає фонематичних помилок.IV. Високий10Учень (учениця) вміє без підготовки
висловлюватися і вести бесіду в межах вивчених тем, використовує граматичні
структури і лексичні одиниці у відповідності з комунікативним завданням, не
допускає фонематичних помилок.11Учень (учениця) вміє логічно і в заданому обсязі
побудувати монологічне висловлювання та діалогічну взаємодію, використовуючи
граматичні структури і лексичні одиниці у відповідності до комунікативного
завдання, не допускаючи при цьому фонематичних помилок.12Учень (учениця) вміє вільно висловлюватись та
вести бесіду в межах вивчених тем, гнучко та ефективно користуючись мовними
та мовленнєвими засобами.*Обсяг монологічного
висловлювання та кількість реплік у діалогічному мовленні, характер і
тематика, лексична і граматична наповнюваність визначаються вчителем
відповідно до Програмових вимог для кожного етапу
навчання та типу навчального закладу.