Вівторок, 2018-03-20, 4:39 PM
Вітаю Вас, Гість
Головна » 2011 » Грудень » 18 » формування комунікативної компетентності школярів засобами інтерактивних та інфомаційно-комунікаційних технологій.
1:53 AM
формування комунікативної компетентності школярів засобами інтерактивних та інфомаційно-комунікаційних технологій.
Мета:
1. Визначити шляхи формування комунікативної компетентності школярів засобами інтерактивних та інфомаційно-комунікаційних технологій.
2. Вдосконалювати навчально-виховний процес через здійснення компетентнісного підходу до вивчення англійської мови.
3. Узагальнити досвід роботи з даного питання.
Актуальність і перспективність досвіду, його практичне значення для підвищення якості освіти.
Відповідно до рішень Європейської Ради основною компетентністю на уроках іноземної мови є комунікативна компетентність, оскільки вона забезпечує набуття учнями вміння обговорювати проблеми, доводити власну позицію, виробляти власну точку зору, розвивати критичне і креативне мислення та адаптуватися у мовному середовищі. Тому головною метою навчання іноземної мови є розвиток у школярів здатності використовувати іноземну мову як інструмент спілкування між людьми, тобто розвиток комунікативних навичок. Їх активізація і розвиток на уроках іноземної мови можливі через застосування інтерактивних та інформаційно-комунікаційних технологій.
Сутність досвіду
Досвід роботи дозволяє оцінити потенціал інтерактивної та ІК технологій навчання з позиції її адекватності завданню формування комунікативної компетентності школярів.
Об’єктом досвіду виступає процес формування компетентної особистості учня.
Предмет досвіду - інтерактивні методи навчання.
Методи дослідження проблеми:
- спостереження, аналіз;
- розробка науково-методичних матеріалів з проблеми;
- впровадження інтерактивних прийомів під час навчальних занять;
- запровадження елементів аналізу діяльності роботи під час уроку;
- розробка дидактичного матеріалу, тестових завдань;
- моніторинг якості навчальних досягнень учнів;
- узагальнення досвіду роботи з проблеми дослідження;
- презентація досвіду роботи.
Завдання дослідження:
Пошук шляхів поєднання інтерактивної методики та ІК технологій для полегшення засвоєння навчального матеріалу учнями, підвищення мотивації шляхом створення ситуації успіху під час формування комунікативних навичок учнів.
Інноваційна значущість.
Зміна підходів у викладанні англійської мови, оновлення методик навчання та виховання учнів через активне застосування інтерактивних та ІК технологій дає змогу підвищити мотивацію та наблизити умови навчання до реальних умов застосування мови.
Практична значущість
Поєднання цих технологій вирішує такі практичні завдання:
- розвиває комунікативні вміння і навички, допомагає встановленню емоційних контактів між учнями;
- забезпечує учнів необхідною інформацією, без якої неможливо реалізувати спільну діяльність;
- розвиває вміння аналізувати, синтезувати, ставити цілі;
- вчить працювати в команді, прислухатися до чужої думки;
- створює комфортні умови навчання (зняття нервового навантаження, зміна форм діяльності, переключення уваги).
Ефективність. Передбачувані результати
1.Розширення словникового запасу учнів , оволодіння ними граматичними структурами відповідно до вимог державного стандарту.
2.Удосконалення вимови учнів на рівні державного стандарту
4.Розуміння учнями вимови з різного пред'явлення.
5.Вміння вживати вивчений матеріал в незнайомих ситуаціях.

Навчання має бути таким, щоб те, що пропонується,
сприймалося б як цінний дар, а не важкий обов’язок.
А. Ейнштейн
Застосування інтерактивних та інформаційно – комунікаційних технологій дає можливість організувати уроки таким чином, що практично всі учні є активними учасниками дійства. Кожен має можливість внести свій індивідуальний вклад у спільну діяльність, іде обмін знаннями, ідеями, способами дій. Проходить це в атмосфері доброзичливості, взаєморозуміння, взаємопідтримки, що дозволяє не тільки отримувати нові знання, але й розвиває навички пізнавальної діяльності.
Застосування ІК технологій допомагає зробити уроки цікавими і незабутніми. У цьому допомагають навчальні комп'ютерні програми. Я працюю за НМК “Enterprise” by Virginia Evans, Jenny Dooley (Express Publishing). Але, на додачу, намагаюсь використовувати різноманітні електронні посібники та інші цифрові ресурси.
Використовую,наприклад, вправи і завдання програми “Blockbuster”для вирішення багатьох навчальних завдань:
• для розширення словникового запасу,
• для введення та закріплення лексики,
• для роботи над граматикою,
• для відпрацювання навичок читання та навчання аудіювання.
Роботу на уроці можна організувати і через інтерактивну дошку для всього класу та індивідуально через комп'ютер. Інтерактивна дошка дозволяє здійснювати активне коментування матеріалу. Під’єднання класу до всесвітньої мережі робить можливим використання різноманітних Інтернет ресурсів, власного веб-сайту (http://helename.ucoz.ua/) зі спеціально підібраними навчальними іграми, вправами, тестами, тренажерами та власно створеними мультимедійними презентаціями.
Використання інтеракцій надає можливості учням стати головними діючими особами на уроці (учитель вже не є центральною фігурою), розвиває уміння виконувати різні види діяльності. Діти вчаться бути толерантними, приймати всі ідеї, які виникають під час спроб спілкування (завжди повторюємо і пам’ятаємо : «Кожна ідея має право на існування»). Як тільки учні відчують, що їх поважають і цінують, вони будуть активно демонструвати те, на що вони здатні, будуть висувати пропозиції і брати участь в різноманітних видах діяльності. Таким чином створюється ситуація успіху для кожного учня, формується його позитивна «я-концепція».
Коли учні працюють у формі інтеракції з будь-якою інформацією, вони вчаться мислити, тренують інтелектуальні здібності, набувають комунікативної компетентності, не помічаючи, що їхнім інструментом є саме іноземна мова. Набуті навички вони використовують для розвитку власного творчого потенціалу: чим більше вони знають і вміють, тим легше їм створювати власні творчі ситуації.
Умовою і результатом інтерактивного навчання є сформованість в учнів здатності і бажання вчитися самостійно, здійснювати пошук інформації з використанням різноманітних джерел, застосовувати знання в нових ситуаціях, виробляти вміння діяти, прагнути саморозвитку.
Таким чином я використовую на уроках:
 групові та парні форми роботи;
 роботу з різними джерелами інформації;
 проектні форми роботи;
 інші види творчих робіт.
Важливою умовою успішного проведення високоефективного уроку вважаю :
• грамотне формування мети і постановку цілей та завдань уроку.
• аксіологічний підхід ( формування в учнів за допомогою конкретних прикладів переконання щодо необхідності у майбутньому здобутих сьогодні знань, усвідомлення матеріалу)
На уроках намагаюсь, створити психологічний комфорт, що допомагає учням подолати страх перед помилками, вільно приступити до роботи, орієнтуючись на успіх, а не на уникнення невдач , створює необхідні умови для успішного засвоєння навчального матеріалу.
Уроки проводжу у швидкому темпі. Це дає можливість опрацювати більше матеріалу, використати заощаджений час для інформування, використання додаткового матеріалу, імпровізації, творчого пошуку і не дає учням можливість нудьгувати.
На уроках постійно створюю або стимулюю створення таких ситуацій, в яких спілкування було б природнім і в яких учні можуть вживати в реальному спілкуванні все те, що вони вивчили формально.
Крім ситуативного мовлення систематично організовую парну роботу. За умов парної роботи всі учні в класі отримують можливість говорити, висловлюватися. Робота парами не є лише засобом навчання діалогічного мовлення. У парах практикую, наприклад, змагання на краще читання нової лексики, мовних зразків. В умовах дружнього змагання кожна пара намагається відповісти як найкраще. У парах учні здійснюють роботу над текстами, виконують завдання електронних посібників, створюють та відгадують загадки (guessing games), описують малюнки, складають короткі повідомлення та ін. Це дозволяє їм практикувати говоріння в невимушеному контексті, без остраху. Робота в парах передбачає час на обдумування, обмін ідеями з партнером. І лише потім думки озвучуються перед класом.
Робота в групах - це чудова техніка концептуального навчання, творче вирішення проблеми формування комунікативних навичок. На уроках застосовую найчастіше такі форм групової роботи: «Мозковий штурм», «Обери позицію», «Броунівський рух», «Акваріум», «Коло ідей», «Рухливий диктант». Учні часто пишуть групові листи, складають кросворди з різних тем, грають у рольові та словникові ігри, упорядковують речення, тексти, куплети, готують та презентують проекти та ін.
Під час групової роботи у моїх учнів виникає бажання фантазувати, спілкуватися, формується впевненість у власній значимості. До активної діяльності долучаються навіть найпасивніші. Така робота знімає напругу, ліквідує дефіцит спілкування іноземною мовою.
Але, чи не найцікавішою інтерактивною груповою формою навчання я, як і мої учні, вважаю проектну роботу. Цей вид діяльності
 інтегрує усі чотири види мовленнєвих навичок, ще й граматику у смисловому контексті;
 створює умови для підвищення рівня мотивації завдяки тому, що діти можуть зробити власний вибір щодо форм і змісту роботи, використати власний життєвий досвід ;
 дає можливість учням вчитися один в одного.
Проекти у нас різноманітні: від написання розповіді про улюблені свята(з фотографіями) ,створення постерів, рекламних брошур, рукописних книг, настільних ігор, до створення власних портфоліо та презентацій. Так для заключного уроку з теми “ Holidays and Celebrations” учні 10 класу, розподілені на чотири групи, самостійно обирали зміст та форми проектної роботи. В результаті на захист було представлено проспект – розкладку “New Year around the World , настільну гру “Wedding in Ukraine”, презентації у Power Point “Easter in UK”, “Easter in Ukraine”, фотоальбом “The House warming Party”.Вважаю, що саме проектна робота дає змогу найкраще поєднувати інтерактивні та інформаційно – комунікаційні технології. Адже для створення презентацій, які є дуже популярними серед учнів, необхідно не лише знайти тематичну інформацію в Мережі, застосувати практичні навички роботи в одній з комп’ютерних програм, а й представити матеріал, застосовуючи здобуті на даний момент комунікативні навички.
Саме використання проектних технологій стало для мене початком застосування методу портфоліо у моїй практиці.
Спочатку ми створювали портфоліо кожного проекту окремо, збирали до нього свої малюнки, завдання, контрольні, самостійні, творчі роботи. Але згодом прийшло розуміння суті мовного портфоліо, тому ми почали не просто збирати , а й відбирати до нього ті роботи, які дійсно демонстрували б навчальний прогрес учнів. Оскільки портфоліо є видом довготривалого проекту, в кінці навчального року виникла потреба підбити підсумки цієї роботи. Тому ми розробили шаблон для створення електронного мовного портфоліо, який учні заповнювали практично самостійно (http://www.slideboom.com/presentations/410886/My-Language-Portfolio )
Крім цього, намагаюсь знайти для кожного дня добрі слова, похвалити учня, коли він того заслуговує, всіляко заохочувати діяльність дітей. Радість пізнання розвиває творчість учнів, формує інтерес до вивчення іноземної мови.

Аналіз результатів
В результаті чітко спрямованої роботи по формуванню комунікативної компетентності, розвитку і підтримання інтересу до вивчення іноземної мови шляхом поєднання інтерактивних та ІК- технологій досягла позитивних результатів.

Переконана, що завдяки поєднанню використання в роботі інтерактивних та ІК технологій можна істотно вплинути на розвиток учнів у процесі вивчення англійської мови.
Категорія: Вчителям | Переглядів: 12525 | Додав: оленка | Рейтинг: 4.2/4