Субота, 2019-09-21, 5:01 PM
Вітаю Вас, Гість

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор школи

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 
ЗАВІДУЮЧОГО КАБІНЕТОМ
№_________
... ка загальноосвітня школаІ-ІІІ ступенів №

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Дана посадова інструкція розроблена на основі інструктивного листа Міністерства освіти України та Положення про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах.
1.2 Завідуючий кабінетом призначається і звільняється з посади директором школи. На період відпустки та тимчасової непрацездатності завідуючого кабінетом ного обов'язки можуть бути покладені на досвідченого педагога. Тимчасове виконання обов'язків у цьому разі здійснюється на підставі наказу директора школи, виданого з дотриманням вимог законодавства про працю.
1.3 Завідуючий кабінетом повинен мати вищу освіту або середню спеціальну освіту та стаж роботи не менше 3 років.
1.4 Завідучий кабінетом підпорядковується безпосередньо заступнику директора з навчально-виховної роботи.

1.5 У своїй діяльності завідуючий кабінетом керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України та органів управління освітою всіх рівнів з питань навчання і виховання учнів, адміністративним, трудовим законодавстовм, правилами і нормама охорони праці, техніки безпеки і протилежної охорони, а також Статутом, правовими актами школи, трудовою угодою.
1.6 На завідуючого кабінетом поширюється дія посадової інструкції вчителя. Завідуючий кабінетом дотримується Конвенції про права дитини.
2. ФУНКЦІЇ
2.1 Організовує роботу кабінету.
2.2 Забезпечує збереження обладнання, дотримання санітарно-гігієнічних норм охорони праці.
2.3 Керує методичною роботою і підготовкою відповідних методичних матеріалів кабінету.
3. ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ
3.1 Слідкує за роботою гуртків, виконанням навчальних планів і програм.
3.2 Повинен знати програми гуртків і методичні рекомендації до них, програми загальноосвітньої школи, основи трудового законодавства.
3.3 Розробляє необхідні заходи щодо виконання діючих правил та інструкції з охорони праці.
3.4 Здійснює навчання та інструктаж учнів з охорони праці.
3.5 Проводить вступний інструктаж учнів, первиннй, повторний, позаплановий інструктажі з обов'язковою реєстрацією у відповідному журналі.
4. ПРАВА
4.1 Забороняє використання обладнання, не передбаченого Типовими переліками, в тому числі нестандартного, саморобного, яке встановлене в кабінеті без дозволу служби охорони праці.
4.2 Бере участь у розробленні колективного договору, угод з охорони праці.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
5.1 Несе безпосередню відповідальність за безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, інвентаря тощо.
6. ВЗАЄМОСТОСУНКИ. ЗВ'ЯЗКИ ЗА ПОСАДОЮ
6.1 Самостійно  складає план роботи на рік. План роботи затверджується директором школи не пізніше 5 днів з початку запланованого періоду.
6.2 Отримує від директора і заступників школи інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру.
6.3 Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять в його компетенцію, з адміністрацією і педагогічними працівниками школи.