Субота, 2019-09-21, 4:08 PM
Вітаю Вас, Гість

Анкета для рейтингової оцінки якості уроку.

 

1.      Цілеспрямованість уроку: поставлено мету уроку чи ні; вирішені пізнавальні проблеми чи ні – 25 15 10.

2.      Зміст уроку: передано багато інформації; дуже мало інформації; «зайва» інформація – 15 10 5

3.      Закріплення знань: проблемні питання, діалог, формальне, не проведено – 20 15 10

4.      Підготовка вчителя до уроку: підготовлений, підготовлений слабо, не підготовлений – 20 15 10

5.      Питання, що змушують учня думати: поставлені, ставлять рідко, не ставлять – 25 20 10

6.      Ставлення вчителя до учнів: вимогливе, прискіпливе, байдуже – 20 15 10

7.      Ставлення учнів до вчителя: шанобливе, критичне, байдуже – 20 15 10

8.      Керування класом: є контакт, вдається вести урок у потрібному руслі, поганий  контакт, немає контакту - 25 15 10

9.      Врахування психологічних особливостей учнів: є, не завжди, зовсім немає – 25 15 10

10.  Манера ведення уроку: захоплююча, упевнена, жива, нудна – 20 15 10

11.  Культура мовлення: висока, достатня, низька – 15 10 5

12.  Планування уроку: чітке, розпливчасте, безладне, поганий контроль часу – 15 10 5

13.  Стимулювання діяльності учнів: є критерії оцінки досягнень, оцінки майже немає, оцінки немає взагалі, діяльність учня без контролю – 25 15 10

14.  Темп уроку: високий, низький, роздріблений, немає почуття часу, «провали» - 15 10 5

15.  Імпровізаційний початок: вільна композиція уроку, цікаві ходи, запрограмованість – 20 15 10

16.  Міжпредметні зв’язки : тісні, слабкі, немає взагалі – 15 10 5

17.  Демонстрація вчителем ерудиції та кваліфікації – 15 10 5

18.  Результативність уроку: внесок у розиток дітей, розширення їхнього кругозору, завершеність, мету досягнуто чи ні – 25 15 10

 

Підсумок оцінок як сума балів:

 

260....350 – відмінно;

220...255 – добре;

150..215 – задовільно;

 менш як  150 – незадовільно.

 

 

Учитель........................................................................

Клас.......................... Дата...........................................

Предмет.......................................................................

Експерт.......................................................................

 

Зазвичай, операція суми балів нудна, але вона істотно спрощується, якщо розмножити такі анкети і прямо в них відмічати бали.

Розробники багаторазово вагові коефіцієнти критеріїв, «відриваючи» максимальну кількість балів.

Документ обов’язково підписують, оформляють.

 

Учитель........................................................................

Клас..............................................................................

Дата..............................................................................

Експерт.......................................................................